Home

Aanpassingen richtlijnen VV Rijperkerk Covid-10 (28-9-2020)

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen hierbij de belangrijkste actuele richtlijnen voor de wedstrijden inzake Covid-19. Deze richtlijnen gelden in ieder geval voor de komende 3 weken tot er eventueel anders gecommuniceerd wordt.

 • Tijdens de wedstrijden mogen er geen bezoekers aanwezig zijn. Dit geldt voor de uitspelende ploegen maar ook voor VV Rijperkerk zelf.
 • Uitzondering hierop zijn ouders van uitspelende ploegen die moeten rijden bij jeugdteams. Zij mogen tijdens de wedstrijd blijven.
 • De regels van geen bezoekers gelden ook voor teams onderling. Er mag niet bij elkaar gekeken worden, ook niet na de eigen gespeelde wedstrijd.
 • De kantine van VV Rijperkerk is gesloten. Het is niet mogelijk om consumpties te halen.
 • De kleedboxen zijn geopend. Spelers kunnen verspreid over 2 boxen zich omkleden en ook kan er na de wedstrijd gedoucht worden.
 • Alle teams zowel uitspelende ploegen als van VV Rijperkerk worden verzocht na de wedstrijd de vereniging te verlaten.
 • Tijdens de rust is er geen koffie en/of thee. Er zijn wel mogelijkheden om water te pakken.
 • Blijf je verder houden aan de gebruikelijke geldende regels:
 • Houd buiten het voetballen om altijd in elke situatie 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer je handen.
 • Wanneer je klachten hebt, blijf je thuis en meld je dit conform protocol.
 • Wanneer je in aanraking bent geweest met Corona, kom je minimaal 10 dagen niet. Ook dit meld je conform protocol.
 • We willen nogmaals benadrukken dat eventuele maatregelen alleen in afstemming met het bestuur worden genomen. Wanneer er eventuele risico’s zijn op besmetting zullen wij besluiten om wedstrijden niet door te laten gaan.
 • Indien er sprake is van een mogelijke besmetting, een verdenking of welk risico dan ook, verzoeken wij je dit te melden aan Marieke Jeurink (telefoonnummer 06-30861445). Indien zij niet bereikbaar is een ander bestuurslid. Ook kan je uiteraard met vragen terecht.

Alle richtlijnen, lees beperkingen, zorgen ervoor dat het plezier minder wordt om te voetballen. We snappen dit als bestuur volledig. Echter hebben we er allemaal mee te maken. Alleen met elkaar kunnen we de kans op besmettingen binnen VV Rijperkerk zo laag mogelijk houden. We vertrouwen dan ook op ieders medewerking en hopen van harte dat deze maatregelen in de nabije toekomst weer versoepeld kunnen worden.

Bestuur VV Rijperkerk