Leden Club van 50 - VV Rijperkerk

Leden Club van 50

Leden Club van 50

Albert Alma Joris Bakker
Albert Heijn Hurdegaryp Joute van der Meulen
Aldert Smit Klaas & Jannie de Groot
Ale Jan de Vries Klaas Venema
Alfred de Jager Klaas Ale Vlieger
Anco Kingma Lolke Wierda
Anne Epema Marco Bokkers
Anne Jan van der Meulen Marinus Vogel
Anne Jan Veninga Marjolijn Abbring - Geurtjens
Appie Postma Mark Gosliga
Auke Smedinga Mark Hendriks
Bart Sobel Michel Meijering
Catrinus Kingma Murk Vogel
David Spoelstra Niels Bloembergen
Dennis Voss Oene Schriemer
Dennis Zijlstra Paul Veenstra
Diederik Andringa Peter & Anneke Bakker
Duco Schriemer Pieter Boersma
Durk Jan Kingma Pieter Kingsbergen
Eppie van Althuis Redmer Jorna
Erwin Veenstra Rekladruk
Ewout Jorna Rinze Scholte
Fokke Boringa Rob Hendriks
Folkert van der Veen Roelof Abbring
Franke Freerk Smidstra Roelof Jan Riedstra
Frank Gosliga Roelof Welles
Freerk Broersma Rutger Bosch
Freerk Schriemer Rynk Bosma
Friso Jorna Rypke de Vries
Guido Bloemsma Siep Jorna
Helen Hendriks Sietse Jan Smidstra
Hendrik Jan Boersma Stefan Jeurink
Henk Jan Venema Stefan Meijering
Jaap Venema Thom Stielstra
Jaap de Vries Tjeerd Annema
Jacob Andringa Tjeerd Venema
Jacob Bosma Wietse Boersma
Jan Marinus Wilco van der Zwaag
Jelle Soepboer Wopke Bosch
Jellie Boersma - de Vries Yuri de Groot
Jens Bakker  
Jentsje Vogel  
Jinze Sibma  
Johan Nijp  
Jolanda de Grijs & Fronny Hendriks  
   
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!