Algemeen

Wat is de Club van 50 en wat doet deze club?

De club is er voor mensen die VVR een warm hart toedragen en financieel hun steentje bij willen dragen.
De club telt momenteel 60 leden.

Alle leden van de club van 50 doneren € 50 per jaar. ( via automatische incasso)

Je naam wordt dan vermeld op het bord in kantine, via webmaster en op de site van VVR.

Met dit geld wordt van alles gedaan. Reeds gerealiseerde doelen zijn bijv: aanschaf van sporttassen, biidrage score bord, aanschaf glasspoelmachine etc.
Andere bestedingsdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn: een bijdrage aan activiteiten voor jeugd, nieuwe goals voor de jeugd, het geven van clinics of het uitnodigen van sprekers etc.
1 x per jaar is er een ledenvergadering en is er gelegenheid ideeёn in te brengen over wat dit jaar te realiseren met het bijeen gebrachte geld.
De leden én het bestuur van de Club van 50 opereren zelfstandig. Echter het bestuur beslist welke ideeёn zullen worden gehonoreerd.
Het Kapitaal wordt beheert door penningmeester Roelof Abbring.
De datum van de ledenvergadering wordt bekendgemaakt via social media.

U hoeft echter niet te wachten met het aandragen van ideeёn tot de jaarlijkse ledenvergadering, deze kunt u altijd doorgeven aan één van de bestuursleden.

Bent u nog geen lid van deze club? Aanmelden kan telefonisch via het bestuur:

Joris Bakker 06-15571115
Erwin Veenstra 06-48654625
Rob Hendriks 06-45454312

Of via de mail: clubvan50@vvrijperkerk.nl

Een vriendelijke groet van het bestuur van de club van 50,

Joris, Erwin en Rob